title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=
 title=

 

 

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
Xəta
 • You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.' at line 15 SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM kbvlx_content AS a LEFT JOIN kbvlx_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN kbvlx_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN kbvlx_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM kbvlx_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN kbvlx_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN kbvlx_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM kbvlx_categories AS cat JOIN kbvlx_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN kbvlx_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-23 00:13:37') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-23 00:13:37') AND a.language in ('az-AZ','*') AND (contact.language in ('az-AZ','*') OR contact.language IS NULL) AND a.catid IN () GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, a.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 8 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.' at line 15 SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM kbvlx_content AS a LEFT JOIN kbvlx_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN kbvlx_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN kbvlx_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM kbvlx_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN kbvlx_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN kbvlx_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM kbvlx_categories AS cat JOIN kbvlx_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN kbvlx_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-23 00:13:37') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-23 00:13:37') AND a.language in ('az-AZ','*') AND (contact.language in ('az-AZ','*') OR contact.language IS NULL) AND a.catid IN () GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, a.ordering, a.created DESC
Hide Main content block

MƏQALƏLƏR

Marketinqin idarəedilməsinin əsas ...
Makro mühit marketinq qərarlarını ...
Müəssisənin marketinq mühiti hədəf ...
Marketinq sözünün kökü olan Market sözünə ...
Professional bir araşdırma və tədbiq elmi ...
Marketinq müştərilərlə məşğul olan biznes ...
Marketinq nədir? İnsanların çoxu ...
 Bir müəssisənin  əsas məqsədi ...
Marketinqdə bölgü ilə əlaqədar məsələlər ...
Marketinq menecerlərinin təsirli bir ...
Marketinq – Azərbaycanda reklam, ...
Stimullaşdırma, ”Marketinq Kompleksi” ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
HƏYATA KEÇİRİLƏN LAYİHƏLƏR
Baxış rejimini seçin :