• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Missiyon

AzMarketing.az

Bizim Missiyamız

Qanunvericilik aktlarına riayət etmək, şirkətin daim nüfuzunu qorumaq;


Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və müəssisənin nizamnaməsinə əməl etmək;

Tərəfdaş və müştərilərimizin qanuni maraqlarını təmin etmək;

Xidmətlərimizin keyfiyyətinə görə müştərilər qarşısında, öhdəliklərimizi lazımınca yerinə yetirmək;

Müştərilərə xidmət göstərilməsinə dair bütün fəaliyyətləri vicdanla, vaxtlı-vaxtında və yüksək səviyyədə həyata keçirmək;

Tərəfdaşlarımızla münasibətləri qarşılıqlı anlaşma və inam daxilində qurmaq. Onların bilik və təcrübələrindən yararlanmaq;

Sahibkarlığa dəstək və regionların inkişafı üzrə dövlət proqramlarının reallaşdırmasında fəal iştirak etmək;

Müştərilərin biznesinin inkişafına mane olan problemlərin aşkarlamaq, onları tədqiq (təhlil) etmək və həlli yollarının tapılmasına köməklik göstərmək;

Effektiv və çevik təşkilati strukturunu qurmaq və inkişaf etdirmək;

Müəssisənin əmək kollektivi üzvlərinin qanunvericilik əsasında sosial-iqtisadi maraqlarını müdafiə etmək, istehlakçılar, bank və digər təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlər qurmaq;

Bu sahədə fəaliyyət göstərən yerli və xarici təşkilatlarla əlaqələr qurmaq, təcrübə və bilik mübadiləsini həyata keçirmək.
 
Baxış rejimini seçin :