• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KSM-in tətbiqi zərurəti

Bazar iqtisadiyyatında baş verən son gedişlər KSM-in tətbiqini zəruri edir.

 

KSM-in prinsipləri

Beynəlxalq təcrübəyə əsasən KSM-in prinsipləri aşağıdaklardır:

İctimaiyyətlə əlaqələrin üstünlükləri

Bir şirkətdə  ictimaiyyətlə əlaqələr düzgün qurularsa

KSM nədir?

Korparativ sosial məsuliyyət (KSM) şirkətlərin biznes əməliyyatlarında və tərəfdaşları ilə münasibətlərdə sosial və ətraf mühit məsələləri üzrə öhdəliyini əks etdirən menecment konsepsiyasıdır.

Motivasiya nədir?

Motivasiya anlayışının dilimizdə tam bir qarşılığını tapmaq olduqca çətindir. Bu anlayış İngiliscə və Fransızca "Motivasiya" sözündən törədilmişdir. 

PR nədir?

Public Relation sözlərinin qısaltması olan PR ingilis sözü olub Azərbaycan dilində mənası İctimaiyyətlə əlaqələr kimi tərcümə olunmaqdadır. 

Müsahibə zamanı 50 sual və cavabları

Bir çoxlarımız yeni işə müraciət edərkən bir sıra mərhələlərdən keçməli oluruq. 

Baxış rejimini seçin :