• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Reklam haqqında AR qanunu

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında hüquqi və fiziki şəxslərin əmtəə, iş və xidmət (bundan sonra — əmtəə) bazarında reklam istehsalı, yerləşdirilməsi və yayımı prosesində meydana çıxan münasibətləri tənzimləyir.

 
 

Məhsulun reallaşmasında reklamın rolu

Məhsulun reallaşmasında reklam çox böyük rola malikdir.

Reklam nədir?

Reklam "insanları könüllü olaraq müəyyən bir davranışda olmağa razı salmaq, müəyyən bir düşüncəyə yönəltmək, diqqətlərini bir məhsula xidmətə, fikir və quruluşa çəkməyə çalışmaq, onunla əlaqədar məlumat vermək, ona bağlı görüş və tutumlarını dəyişdirmələrini və ya müəyyən bir fikiri  ya da tutumu mənimsəmələrini təmin etmək məqsədiylə yaradılan; ünsiyyət vasitələrindən yer ya da müddət satın almaq yoluyla sərgilənən və ya başqa formalarda çoxaldılıb paylanan və bir ödəniş qarşılığı yaradıldığı müəyyən olan (digər bir deyimlə pul dəstək təmin edən adam ya da quruluşların şəxsiyyəti açıq olan) elan"dır. Və yaxud da, Reklam məhsul istehsal edən şirkətlər arasında qiymət rəqabətindən sonra bir rəqabət faktorudur.

Baxış rejimini seçin :