Məhsulun reallaşmasında reklamın rolu

AzMarketing.az

Məhsulun reallaşmasında reklam çox böyük rola malikdir.

Reklam olunaraq bazara çıxarılan malla reklam olunmadan bazara çıxarılan malın satışları arasında çox böyük fərq var.Eyni zamanda istehlakçı bazara gəldiyi zaman haqqında məlumatının olduğu,necə işlədiləcəyini bildiyi malı almaq istəyir.