• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KSM-in tətbiqi zərurəti

Bazar iqtisadiyyatında baş verən son gedişlər KSM-in tətbiqini zəruri edir.

 

KSM-in prinsipləri

Beynəlxalq təcrübəyə əsasən KSM-in prinsipləri aşağıdaklardır:

PR nədir?

Public Relation sözlərinin qısaltması olan PR ingilis sözü olub Azərbaycan dilində mənası İctimaiyyətlə əlaqələr kimi tərcümə olunmaqdadır. 

KSM nədir?

Korparativ sosial məsuliyyət (KSM) şirkətlərin biznes əməliyyatlarında və tərəfdaşları ilə münasibətlərdə sosial və ətraf mühit məsələləri üzrə öhdəliyini əks etdirən menecment konsepsiyasıdır.

İctimaiyyətlə əlaqələrin üstünlükləri

Bir şirkətdə  ictimaiyyətlə əlaqələr düzgün qurularsa

Baxış rejimini seçin :