• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PR nədir?

AzMarketing.az

Public Relation sözlərinin qısaltması olan PR ingilis sözü olub Azərbaycan dilində mənası İctimaiyyətlə əlaqələr kimi tərcümə olunmaqdadır. 

İctimaiyyətlə əlaqələr– təşkilatla, ictimaiyət arasında ünsiyyətin, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığın qurulmasına, onların sonrakı inkişafına, çeşidli problem və vəzifələrin həllinə komək edir. İctimaiyyətlə əlaqələrbir müəssisənin və bir məhsulun imicini inkişaf etdirmək üçün ən ekonomik metoddur. İctimaiyyətlə əlaqələrinqurulması üçün onun güvənilir olması vacibdir və onun əlaqədə olduğu kişi və quruluşlarla qarşılıqlı sağlam əlaqələr qurmaq, inkişaf etdirmək və cəmiyyətlə bir bütün halında olmaqdır. İctiamiyyətlə əlaqələr cəmiyyətin nəyi sevdiyini öyrənib onu daha çox etmək, xoşlanmadıqlarını isə etməmək və ya istehsal etməməkdir.

Baxış rejimini seçin :