• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KSM-in tətbiqi zərurəti

AzMarketing.az

Bazar iqtisadiyyatında baş verən son gedişlər KSM-in tətbiqini zəruri edir.

 Belə ki, bazarda istehlakçıların seçim meyarlarında və tərədaşlar arasındakı münasibətlərdə yalnız kommersiya maraqları deyil, şirkətin cəmiyyət və tərəfdaşları qarşısında sosial öhdəlikləri də yer almağa başlayıb. Bununla yanaşı KSM-in tətbiqini zəruri edən amillər aşağıdakılardır:

•         Qloballaşma

•         Cəmiyyətin sosial təzyiqi

•         Kəskin rəqabət

•         Bazarda dəyərlərin və istehlakçıların seçim meyarlarının dəyişməsi

•         Reklamdan daha effektiv olması

•         Şirkətlərin  inkişafı və təsir dairələrinin genişlənməsi

 
Baxış rejimini seçin :