• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Motivasiya nədir?

Motivasiya anlayışının dilimizdə tam bir qarşılığını tapmaq olduqca çətindir. Bu anlayış İngiliscə və Fransızca "Motivasiya" sözündən törədilmişdir. 

 

Müsahibə zamanı 50 sual və cavabları

Bir çoxlarımız yeni işə müraciət edərkən bir sıra mərhələlərdən keçməli oluruq. 

İnsan Resurslarının İdaəedilməsinin Funksiyaları

Köhnədən Kadır İdarəçiliyi olaraq da adlandırlan İnsan Resursları departamentinin missiyası təşkilatların fəaliyyətini artırmaq üçün hazırlanan proqramları (işə yerləşdirmə üsulları, maaşlar, əlavə qazanclar, insan qaynaqları siyasətləri vs.) inkişaf etdirmək və idarə etməkdir.

AR Əmək Məcəlləsi

 
Baxış rejimini seçin :