• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Motivasiya nədir?

AzMarketing.az

Motivasiya anlayışının dilimizdə tam bir qarşılığını tapmaq olduqca çətindir. Bu anlayış İngiliscə və Fransızca "Motivasiya" sözündən törədilmişdir. 

Türkcə qarşılığı olaraq motiv, saik və ya hərəkətə keçirici olaraq təyin oluna bilər. Motivasiya, bir və ya birdən çox insanı, müəyyən bir məqsəd və ya məqsədə doğru davamlı bir şəkildə hərəkətə keçirmək üçün edilən səylərin cəmidir. Motivasiya (motivləmə) dilimizə motiv, hərəkətə keçirən güc olaraq yerləşmişdir. Motivləmə insanı hərəkətə keçirən və hərəkətlərinin istiqamətlərini təyin edən, onların düşüncələri ümidləri inancları qısaca arzu; ehtiyac və qorxularıdır. Motivasiya (motivləmə) iş görənləri işə istəkləndirmə və təşkilatda məhsuldar çalışdıqları təqdirdə fərdi ehtiyaclarını ən yaxşı şəkildə təmin edəcəklərinə inandırma müddətidir. Qısaca motivasiya, bir insanı müəyyən bir məqsəd üçün hərəkətə keçirən güc deməkdir.

Baxış rejimini seçin :