• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MARKETİNQDƏ MİKRO MÜHIT

Marketinqin idarəedilməsinin əsas işi müştəri dəyəri və müştəri məmnuniyyəti yaratmaqla müştərilərlə əlaqələrin qurulmasıdır. 
 

MARKETİNQDƏ MAKRO MÜHİT

Makro mühit marketinq qərarlarını çətinləşdirən çox sayda inkişaf və dəyişiklikləri özündə cəmləşdirir. Altı başlıq altında cəmlənən makro mühit amilləri bir çox alt amilin vəya faktorun  təsiri altında qeyri müəyyənliklər əmələ gətirir və bu vəziyyət marketinqin idarəedilməsinin işini biraz da çətinləşdirir. 
 

MARKETİNQ MÜHİTİNİN ANALİZİ

Müəssisənin marketinq mühiti hədəf müştərilər ilə uğurlu əlaqələr qurmaq üçün marketinq prosesinə təsir edən bir sıra faktorlardan və amillərdən ibarətdir. 
 

BAZAR NƏDİR?

Marketinq sözünün kökü olan Market sözünə yəni Bazar sözünə nəzər salaq. İngilis və rus dillərindədə
 

MARKETİNQİN TARİXİ İNKİŞAFI

Professional bir araşdırma və tədbiq elmi olaraq marketinq yeni bir elm sahəsidir.  Bir araşdırma vəya tədqiqat 

MARKETİNQ NƏDİR?

Marketinq müştərilərlə məşğul olan biznes funksiyalarının ən əhəmiyyətlisidir. Qarşıda marketinqin daha geniş tərifini

MARKETİNQİN TƏRİFİ

Marketinq nədir? İnsanların çoxu marketinqi satış, araşdırma vəya reklam kimi düşünür. Biz hər gün televiziya, 

ƏMTƏƏ (Product)

Marketinq menecerlərinin təsirli bir əmtəə kompleksinin idarəedilməsi üçün ilk olaraq əmtəələrin nə olduğunu və müəssisələrin mal vəya xidmət təkliflərində bu əmtəələrin necə yerləşdiyini bilmələri vacibdir. 

Baxış rejimini seçin :