• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

STİMULLAŞDIRMA (Promotion)

Stimullaşdırma, ”Marketinq Kompleksi” olaraq tanıdığımız və bütün marketinq strategiyalarının hərəkət nöqtəsini əmələ gətirən, nəzarəti mümkün marketinq dəyişkənlərindən biridir. Marketinqin özü “mübadilə” olduğuna görə, bu mübadiləni əmələ gətirən, asanlaşdıran ən vacib ünsürlərdən biri stimullaşdırmadır. 

 
Baxış rejimini seçin :