• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

4P Marketinq kompleksi

Marketinq – Azərbaycanda reklam, satış vəya araşdırma kimi tanınan bu menecment prosesi əslində nə reklam, nə satış, nədə araşdırma deyil. 

 

ƏMTƏƏ (Product)

Marketinq menecerlərinin təsirli bir əmtəə kompleksinin idarəedilməsi üçün ilk olaraq əmtəələrin nə olduğunu və müəssisələrin mal vəya xidmət təkliflərində bu əmtəələrin necə yerləşdiyini bilmələri vacibdir. 

 
Baxış rejimini seçin :