• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

QİYMƏTLƏNDİRMƏ (Pricing)

 Bir müəssisənin  əsas məqsədi mənfəət olduğuna görə, bunu öz əhatəsinə alan qiymət müəssisənin məqsədinə çatmaq üçün diqqətlə müəyyən olunması vacib olan ən kritik vasitədir.Qiymətin mənffətdən kənar hissəsi isə xərcdir. 

 
Baxış rejimini seçin :