• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Klassik qərar modeli

AzMarketing.az
Bu qərar modeli iqtisadi fərziyyələr üzərində qurulmuşdur. Rəhbər işçilər müəssisənin iqtisadi çıxarlarını nəzərə alaraq ən yaxşı qərarlar qəbul etmə imkanında olurlar. 

Klassik model eyni zamanda normativ  bir modeldir. Çünki, qərar qəbulu üzrə norma və qaydalar açık şəkildə ortaya qoyulmuşdur və rəhbər işçi bunlardan kənara çıxmamalıdır. Bu səbəbdən, bir qərar qəbul edən şəxs və ya rəhbər işçi hansı qərarın qəbul edilməsini bilərsə o zaman təşkilat üçün ən ideal nəticəyə necə çatacağını da bilir. Bununla əlaqədar gedilməsi lazım olan yol və  riayət olunması qaydalar məlumdur.

            Klassik modelin ortaya qoyduğu “ideal”a uyğun vəziyyətləri tapmaq çox vaxt mümkün deyil. Ancaq, bu modeldən qapalı sistemi təmsil edən istehsal, planlama və anbardakı mallara nəzarət kimi məsələlərin həllində istifadə oluna bilir. 

 
Baxış rejimini seçin :