• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Qərarın təsirliliyində rol oynayan amillər

AzMarketing.az
Qərarın təsirliliyində rol oynayan faktorlar, müəssisə daxili imkanlar, ətraf mühitin dəyişməsi və inkişafların sürəti, qərarın əlaqəli olduğu bölümün səviyyəsi, qərar verən şəxsin bilik, bacarıq və təcrübəsidir.
1.      Müəssisənin daxili imkan və vəziyyəti, idarəedicinin qərar verirkən qərara təsir edəcək ən vacib faktorlardan biridir. Belə ki, qərar verirkən müəsisənin əlində olan bütün resurslar(maliyyə, maddi,  təbii və  s.) nəzərə alınmalıdır.
2.      Ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklər idarəedici tərəfindən veriləcək qərara öz təsirini göstərir. Ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklər əsasən rəqiblərin sayının dəyişməsi, ölkədə baş verən böhranlar, iqtisadi artım və s.dir. 
Baxış rejimini seçin :