• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MENECMENT FUNKSİYALARI

MENECMENT FUNKSİYALARI.

İdarəetmə bir proses kimi müəyyən funksiyaları yerinə yetirir. İdarəetmənin funksiyaları, bir qayda olaraq, onun predmeti olan iqtisadi proses və hadisələrin mahiyyətini dərk etmək və müəyyən tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi əsasında onların hərəkətini müəyyən olunmuş məqsədə yönəltmək üçün konkret əmək növlərinin məcmusudur.

 

Planlaşdırmanın üstün və zəif cəhətləri

Planlaşdırmanın üstün cəhətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

Planlaşdırma dövrünün mərhələləri

Planlaşdırma idarəetmənin əsas funksiyası kimi, məqsədlərin müəyyən edilməsi, imkanların tədqiqi, alternativ variantların

Planın növləri

Planlar əhatə etdikləri sahəyə görə strateji, taktiki və əməliyyat planları, əhatə etdikləri müddətə görə qısa müddətli, orta dövrlü və uzun 

Planlaşdırma nədir?

İqtisadiyyatın günü-gündən inkişafı, rəqiblərin mövcudluğu, texnologiyanin tez-tez dəyişməsi, müəssisədə

Baxış rejimini seçin :