• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Aparıcılıq

Aparıcılıq planlar hazırlanıb, təşkilatın strukturu qurularaq işlərin xüsusiyyətinə görə işçilərin məsuliyyətləri təyin olunduqdan sonra,  təşkilatın ortaq məqsədlər istiqamətində hərəkətə keçirilməsi deməkdir. 

 

Nəzarətetmə

Nəzarətetmə idarəetmənin ən son funksiyası olmaqla müəssisənin məqsədinə tam çatması üçün bütün resurslara nəzarət edilməsini nəzərdə tutur. Nəzarətetmə müəssisənin qarşıya qoyduğu cari və perspektiv məqsədinə çatması sahəsində siyasət yeritmək və qərarlar qəbul etmək üçün başlıca alətdir. 

Keyfiyyətin idarəedilməsi və nəzarət

Müştərilər onların tələbatlarına cavab verəcək və onların ümidlərini doğruldacaq məhsullar və xidmətlər gözləyirlər. 

Nəzarətetmənin növləri

İdarəetmə funksiyalarından biri olan nəzarət mülkiyyət formalarına və həyata keçirilmə vaxtına görə bölünür.

Nəzarətetmə prosesi

Nəzarətetmə prosesi, müəssisənin təyin etdiyi standartlardan kənarlaşmanı  tədqiq edən və bu kənarlaşmaları azaltmağı və ya ortadan qaldırmağı məqsəd qoyan bir prosesdir.

Baxış rejimini seçin :