• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

İdarəedici qərar modeli

Bu model, qərar qəbul edən şəxsin çətin vəziyyətlərdə hansı qərarı verilməsi işini asanlaşdırmaq və ona köməklik məqsədi ilə işlənib inkişaf etdirilmişdir.
 

Qərarın təsirliliyində rol oynayan amillər

Qərarın təsirliliyində rol oynayan faktorlar, müəssisə daxili imkanlar, ətraf mühitin dəyişməsi və inkişafların sürəti, qərarın əlaqəli olduğu bölümün səviyyəsi, qərar verən şəxsin bilik, bacarıq və təcrübəsidir.

Qərarvermə dövrünün özəllikləri

Müəssisənin idarəolunmasında qərarvermə dövrünün özəllikləri aşağıdakılardır:

Klassik qərar modeli

Bu qərar modeli iqtisadi fərziyyələr üzərində qurulmuşdur. Rəhbər işçilər müəssisənin iqtisadi çıxarlarını nəzərə alaraq ən yaxşı qərarlar qəbul etmə imkanında olurlar. 

Menecmentin prinsipləri

İdarəetmə prinsipləri bütövlükdə cəmiyyətin və idarəetmə orqanlarınin fəaliyyətini istiqamətləndirən, həm də müəyyən bir çərçivəyə salan rəhbəredici qaydalar, davranışlar sistemidir.
Baxış rejimini seçin :