• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

P R

İctimaiyyətlə əlaqələrin əhəmiyyəti, PR-ın növləri, müəssisələrdə ictimaiyyətlə əlaqələrin rolu PR-ın funksiyaları, Sponsorluq, sponsorluğun növləri, məqsədləri və effektivliyin ölçülməsi yolları, mediya ilə əlaqələrin qurulması, mediya alətləri,  KİV ilə münasibətlər, Mediya planın yazılması və növləri, artan azalan və stabil xəttə işləyən medya plan, lobbiçilik, tanıtım, modern PR terminləri.

 

PSİXOLOJİ İDARƏETMƏ

 Müəssisə daxilində yarana biləcək münaqişələrin həlli yolları, işçilərə bir sosial fərd kimi yanaşmaların texnikası, Mobbing, iş üçün fiziki mühitin yaradılması, işçilərin bu fiziki mühitə adaötasiyasının təmin edilməsi, işçilərlə davranış proseslərinin kodeksi. 

 

 
 

MENECMENT

- İdarəetmə nəzəriyyələrinin mənimsənməsi;

- müəssisənin strukturu, daxili və xarici mühiti;

- menecment funksiyalarının müəssisə daxilindəki əhəmiyyəti;

qərar vermə prosesi və ona təsir edən amillər;

- strateji, taktiki və əməliyyat planlarının təhlili və s. 

 

MARKETİNQ

Marketinq Məktəbi (Marketinq üzrə ixtisaslşmaq istəyənlər üçün)

 

STRATEJİ MENECMENT

- Strateji analizin təhlili prosesi;

- müəssisənin nəzarət edilməsi mümkün və mümkün olmayan faktorları, daxili və xarici mühiti, Strateji planlar və onların müddəti, müəssisə strukturunn növləri, klassik, matris, şəbəkə strukturlaşma və s. 

 

HR

Müəssisə fəaliyyəti üçün vacib keyfiyyətli işçilərin tədarük edilməsi, işə götürülməsi, onların motivasiyasının idarəedilməsi, professional inkişaf və vəzifədə irəliləmə üçün təlimlər, treninqlər və kursların təşkil edilməsi, vəzifə təlimatnaməsinin və şöbənin əsasnaməsinin tərtib edilməsi, iş analizi, iş xüsusiyyətlərinin təyini, işçinin vəzifə öhdəliyinin və məsuliyyətlərinin müəyyən olunması, işçilərin işdən azad edilməsi və s. 

 

Seqmnetlər və fəaliyyət sahələri üzrə tədqiqatlar


 

 

Şirkətin və rəqiblərin SWOT analizinin tədqiq

 

Azmarketinq şirkəti 2007 ci ildən fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq qısa müddət ərzində bir neçə uğurlu layihə həyata keçirmişdir.

Baxış rejimini seçin :