• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

SWOT, PESTEL, 5 Forces və TOWS analizlərinin konsaltinqi

AzMarketing.az

- Müəssisənin daxili və xarici analizinin reallaşdırılması;

zəif və üstün cəhətləri, təhdid və risklərinin 

müəyyən olunması;

- Müəssisənin nəzarət edə bilmədiyi, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni, texnoloji, qanuni və ətraf mühit ilə bağlı faktorların dəyərləndirilməsi;

- Tədarükçülərin, rəqiblərin, vasitəçilərin müqayisəedici və rəqabətcil üstünlüklərinin müəyyən olunması və analizi. 

 
 
 
Baxış rejimini seçin :