• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Biznes planın hazırlanması

- Yeni qurulan müəssisələr üçün biznes planların hazırlanması;

- Fəaliyyətdə olan müəssisələrin yeni layihələri üçün biznez planların hazırlanması, biznes konsaltinqinin verilməsi və s.

SWOT, PESTEL, 5 Forces və TOWS analizlərinin konsaltinqi

- Müəssisənin daxili və xarici analizinin reallaşdırılması;

zəif və üstün cəhətləri, təhdid və risklərinin 

Marketinq Planın yazılması

- Marketinq büdcəsinin hesablanması, satış hədəflərinin təyini;

- təklif olunmaq istənən məhsulun əməliyyatı;

HR sisteminin qurulması üzrə konsaltinq

Müəssisə fəaliyyəti üçün vacib keyfiyyətli işçilərin tədarük edilməsi, işə götürülməsi, onların motivasiyasının idarəedilməsi, professional inkişaf və vəzifədə irəliləmə üçün təlimlər, treninqlər və kursların təşkil edilməsi, vəzifə təlimatnaməsinin və şöbənin əsasnaməsinin tərtib edilməsi, iş analizi, iş xüsusiyyətlərinin təyini, işçinin vəzifə öhdəliyinin və məsuliyyətlərinin müəyyən olunması, işçilərin işdən azad edilməsi və s. 

 
 
 
Baxış rejimini seçin :