MENECMENT

AzMarketing.az

- İdarəetmə nəzəriyyələrinin mənimsənməsi;

- müəssisənin strukturu, daxili və xarici mühiti;

- menecment funksiyalarının müəssisə daxilindəki əhəmiyyəti;

qərar vermə prosesi və ona təsir edən amillər;

- strateji, taktiki və əməliyyat planlarının təhlili və s.