• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

P R

İctimaiyyətlə əlaqələrin əhəmiyyəti, PR-ın növləri, müəssisələrdə ictimaiyyətlə əlaqələrin rolu PR-ın funksiyaları, Sponsorluq, sponsorluğun növləri, məqsədləri və effektivliyin ölçülməsi yolları, mediya ilə əlaqələrin qurulması, mediya alətləri,  KİV ilə münasibətlər, Mediya planın yazılması və növləri, artan azalan və stabil xəttə işləyən medya plan, lobbiçilik, tanıtım, modern PR terminləri.

PSİXOLOJİ İDARƏETMƏ

 Müəssisə daxilində yarana biləcək münaqişələrin həlli yolları, işçilərə bir sosial fərd kimi yanaşmaların texnikası, Mobbing, iş üçün fiziki mühitin yaradılması, işçilərin bu fiziki mühitə adaötasiyasının təmin edilməsi, işçilərlə davranış proseslərinin kodeksi. 

 

 

MENECMENT

- İdarəetmə nəzəriyyələrinin mənimsənməsi;

- müəssisənin strukturu, daxili və xarici mühiti;

- menecment funksiyalarının müəssisə daxilindəki əhəmiyyəti;

qərar vermə prosesi və ona təsir edən amillər;

- strateji, taktiki və əməliyyat planlarının təhlili və s. 

MARKETİNQ

Marketinq Məktəbi (Marketinq üzrə ixtisaslşmaq istəyənlər üçün)

Baxış rejimini seçin :